historiek 1984

Opnieuw slaat Radio Mol de tenten op de Molse Handelsbeurs op, een plaats die een waarborg biedt voor veelvuldige contacten met het bestaande luisterpubliek en vooral met potentieel nieuwe luisteraars.

In functie van een betere profilering van ons zendstation en om een idee te verkrijgen van wat de luisteraars eigenlijk willen, organiseert Radio Mol onder de luisteraars een enquête met prijzenfestival. Een onschuldige hand beslist nadien wie van de deelnemers aan de enquête, samen met partner naar keuze, voor een volledig uitgedost weekend naar Parijs mag. Diezelfde hand deelt nog een aantal andere waardevolle prijzen uit.

Radio Mol werft in 1984 zijn eerste “vaste” personeelslid aan in de vorm van een vrijwilliger die vrijgesteld wordt van stempelcontrole. Er zullen er datzelfde jaar en nadien nog een aantal volgen.

De programma’s bij Radio Mol krijgen steeds meer vaste vorm. Er wordt gestart met horizontale programmatie van maandag tot vrijdag, en non-stop programma’s worden hoe langer hoe meer vervangen door gepresenteerde uitzendingen.

In het najaar van 1984 wordt voor het eerst van wal gestoken met vaste algemene nieuwsuitzendingen.

Verder wordt, na lange principiële tegenstand van de Raad van Beheer, gestart met het uitzenden van reclamespots. Het zal stilaan de belangrijkste bron van inkomsten worden.

Ontzetting is er in december wanneer, na een onverwachte controle van de diensten van het parket en de RTT, onze zendinstallatie wordt verzegeld wegens een te hoog uitzendvermogen. Terwijl andere radiostations zonder gevolg de wet blijven overtreden, gaat Radio Mol 24 uur later terug de ether in, zij het met een merkelijk kleiner zendvermogen.

Tegen eind december komt, na een lange periode van wachten en onzekerheid, de eerste officiële erkenning in de bus gevallen. Radio Mol is één van de weinige radiostations in de Kempen die vanaf dan officieel erkend worden.

Op 15 december trekt Radio Mol naar het publiek met het eerste “Country & Western Rock & Roll” festival, dat bijzonder goed in de smaak valt.

< ga naar 1983 overzicht ga naar 1985 >